Serveis

Els nostres serveis són:

 • Sembra de gespa en llavor
 • Col·locació de gespa en pons d’herba “tepes”
 • Muntatge de regs automàtics
 • Desbrossaments
 • Podes d’arbres, arbustos i tanques, fruiters
 • Tractaments fitosanitaris (herbicides, fungicides, insecticides)
 • Valles metàl·liques i de fusta, pastors elèctrics, …
 • Jardineres de fusta a mida
 • Col·locació de bruc i canya, bambú..
 • Servei de rasadora (obrir rases per tubs d’aigua i llum)
 • Adobs en gespa i plantes
 • Construcció de jardineres amb travesses
 • Servei d’escarificat i ressembra de gespa en clapes puntuals
 • Gespa artificial
 • Pedres i graves decoratives, rocalles
 • Manteniments puntuals (període de vacances,…)